Waverly at Aquinnah   2017, 43" X 28.6", Pigment Print    

Waverly at Aquinnah

2017, 43" X 28.6", Pigment Print

 

 

  Waverly at Aquinnah #3  2017, 24" X 29.7", Pigment Print    

Waverly at Aquinnah #3

2017, 24" X 29.7", Pigment Print

 

 

  Maceo by the river  2017, 43" X 28.6", Pigment Print    

Maceo by the river

2017, 43" X 28.6", Pigment Print

 

 

  Roberta at Aquinnah   2017, 34" X 23", Pigment Print    

Roberta at Aquinnah

2017, 34" X 23", Pigment Print

 

 

  5 figures in the snow  2017, 29" X 24", Pigment Print    

5 figures in the snow

2017, 29" X 24", Pigment Print

 

 

  Snowboarder  2017, 34" X 23", Pigment Print    

Snowboarder

2017, 34" X 23", Pigment Print

 

 

  Waverly at Aquinnah #2  2017, 43" X 28.6", Pigment Print    

Waverly at Aquinnah #2

2017, 43" X 28.6", Pigment Print

 

 

  Aquinnah #4  2017, 43" X 28.6", Pigment Print    

Aquinnah #4

2017, 43" X 28.6", Pigment Print

 

 

  Aquinnah #5  2017, 36" X 24", Pigment Print    

Aquinnah #5

2017, 36" X 24", Pigment Print

 

 

  Figures in the snow  2017, 24" X 30", Pigment Print    

Figures in the snow

2017, 24" X 30", Pigment Print

 

 

  Hudson  2017, 24" X 36", Pigment Print    

Hudson

2017, 24" X 36", Pigment Print

 

 

  At the piano  2017, 24" X 36", Pigment Print    

At the piano

2017, 24" X 36", Pigment Print

 

 

  Waverly at Aquinnah   2017, 43" X 28.6", Pigment Print    
  Waverly at Aquinnah #3  2017, 24" X 29.7", Pigment Print    
  Maceo by the river  2017, 43" X 28.6", Pigment Print    
  Roberta at Aquinnah   2017, 34" X 23", Pigment Print    
  5 figures in the snow  2017, 29" X 24", Pigment Print    
  Snowboarder  2017, 34" X 23", Pigment Print    
  Waverly at Aquinnah #2  2017, 43" X 28.6", Pigment Print    
  Aquinnah #4  2017, 43" X 28.6", Pigment Print    
  Aquinnah #5  2017, 36" X 24", Pigment Print    
  Figures in the snow  2017, 24" X 30", Pigment Print    
  Hudson  2017, 24" X 36", Pigment Print    
  At the piano  2017, 24" X 36", Pigment Print    

Waverly at Aquinnah

2017, 43" X 28.6", Pigment Print

 

 

Waverly at Aquinnah #3

2017, 24" X 29.7", Pigment Print

 

 

Maceo by the river

2017, 43" X 28.6", Pigment Print

 

 

Roberta at Aquinnah

2017, 34" X 23", Pigment Print

 

 

5 figures in the snow

2017, 29" X 24", Pigment Print

 

 

Snowboarder

2017, 34" X 23", Pigment Print

 

 

Waverly at Aquinnah #2

2017, 43" X 28.6", Pigment Print

 

 

Aquinnah #4

2017, 43" X 28.6", Pigment Print

 

 

Aquinnah #5

2017, 36" X 24", Pigment Print

 

 

Figures in the snow

2017, 24" X 30", Pigment Print

 

 

Hudson

2017, 24" X 36", Pigment Print

 

 

At the piano

2017, 24" X 36", Pigment Print

 

 

show thumbnails